Gå en bra elutbildning

Är du intresserad av att gå en elutbildning så finns det bra elutbildningar hos Montico. Att jobba som elektriker är givande samt att det är ett jobb där du kan utvecklas. Den utbildning inom el hos dem är en Komvuxutbildning. Det gör att den är kostnadsfri samt att du även har rätt till CSN. Med deras utbildning till elektriker så får du de grundläggande yrkeskunskaper inom el och installation som du behöver. Det omfattar då bland annat:

  • Bostadsinstallationer
  • Automationsteknik
  • Larm och övervakningssystem
  • Arbetsmiljö och säkerhetskunskap

Dessutom lär du dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer.

Utbildning till elektriker

Genom att gå en elutbildning via Montico så kan du sedan jobba som elektriker. Själva utbildningen i sig är på cirka 50 veckor samt att det ingår då arbetsplatsförlagt lärande, APL, som är 8–10 veckor. När du klarat av denna utbildning så kan du sedan börja jobba med el.

För att du ska kunna söka denna utbildning så krävs det förkunskaper i form av godkända betyg i Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5. Ansökan till utbildningen sker via studie- och yrkesvägledningen hos din hemkommun.

Plugga vidare

Hos Montico finns det inte bara elutbildningar utan det finns även andra typer av yrken du kan plugga till. De har flera olika vuxenutbildningar så väl som de har arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskoleutbildning, SFI samt att de även har företagsutbildningar.

Montico kan även hjälpa dig som söker efter jobb. Det eftersom att de är ett komplett matchningsföretag inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster.