Få hjälp med korrekturläsning

Att sitta med korrekturläsning på egen hand, det gör att man ofta blir lite blind. Det bästa är att få hjälp med din korrekturläsning. Har du skrivit något och vill se att det är korrekt, både med stavning och med språkbruk, så är det ett måste att en korrekturläsare läser igenom det. När man sitter och gör det själv, på sin egen text, så är det lätt att missa saker. Det är bra att ha andra ögon som kan se på texten på nytt.

Om det är så att du behöver hjälp med detta, så kan du vända dig till Space360. Hos dem finns det även en hel del andra bra tjänster:

 • Auktoriserade översättningar
 • Juridiska översättningar
 • Klarspråk
 • Korrekturläsning och språkgranskning
 • Översättning av grafiskt material
 • Översättningar
 • Punktskrift (braille)
 • Tolktjänster
 • Transkribering
 • Undertextning
 • Voiceover och dubbning

Anlita ett företag som kan korrekturläsa

Om du behöver ha en bra korrekturläsning, så kan Space360 hjälpa dig med det. De har flera olika sorters språkgranskning. Det finns tre nivåer som det går igenom och det är korrekturläsning, språkförbättring och omarbetning.

I första skedet så läses texten igenom för att se om det finns stavfel, skrivfel, grammatiska fel med mera. Sedan så kan även justeringar göras om det behöver förbättras i språket. Det tredje steget innebär att de kan anpassa texten om det behövs.

Använd en bra korrekturläsare

För att det ska bli en bra korrekturläsning så är det rätt smart att anlita ett företag där det finns erfarna korrekturläsare. Det gör att din text behandlas på rätt sätt och får de justeringar den behöver ha.